Освальд Шпенглер. “Соціалізм як форма життя”

Націонал – революційний часопис. Дискурс Ватри – це відгомін руху маршируючих колон, які готуються до рішучого штурму та Великої Пригоди. На горизонті дня сьогоднішнього – Українська Реконкіста, завтра небокрай освітять вогні Європейської Революції, післязавтра ми перевертатимемо Всесвіт.
 
Ватра. Націонал – революційний часопис
 

Освальд Шпенглер. “Соціалізм як форма життя”

Соціалізм як форма життя

Перед нами 6000 років духовної історії людства. З потоку, що розлився всією планетою, народжуються великі культури та їх долі, що і складає історію в її справжньому, глибокому сенсі. […] В основі кожної з цих культур закладено вічно незмінний етос. Він створює не тільки цілком визначений дух мислення, почуття та дій, дух держави, мистецтва та життєвого порядку, але також створює тип античної, індуської, китайської, європейської “людини”, із цілковито своєрідною структурою тіла та душі, єдиної в своєму інстинкті та свідомості, творить расу в духовному сенсі слова.

Слово “соціалізм” слугує для позначення якщо не найглибшого, то найголоснішого питання сучасності. Всі використовують це слово, але кожен при цьому думає про щось інше, кожен вкладає в це гасло те, що він любить, або ненавидить, чого боїться, або чого прагне. Але ніхто при цьому не бере до уваги історичних умов у вузькому та широкому сенсі. Чи є соціалізм інстинктом, чи є він системою? Чи є він кінцевою метою людства, чи лише способом облаштування життя на сьогодні та завтра? Чи це лише вимога одного класу? Чи тотожні марксизм і соціалізм? […]

Сьогодні починають розуміти: Маркс був лише вітчимом соціалізму. В соціалізмі є більш прадавні, більш інтенсивні, більш глибокі риси, аніж ті, які приписав йому своєю критикою суспільства Маркс. Вони існували без нього та розвинулись поза ним і всупереч йому. Ці риси – в крові, а не написані на папері. І лише кров вирішує долю майбутнього. […] Необхідно звільнити німецький соціалізм від Маркса, німецький соціалізм, оскільки іншого немає. Це теж належить до осягнень, які не можуть більше залишатись прихованими. Ми, німці, соціалісти, і були б ними навіть якщо б про соціалізм ніколи нічого не було сказано.

Історія кожної культури є нескінченною боротьбою між народами, між класами, між окремими особами, між рисами кожної окремої людини завжди через одне й те ж важке питання. Кожне творіння, що з’являється на світ, одразу ж породжує своє заперечення. З часів Ніцше нам відома велика антитеза античного буття, що постійно з’являється у нових образах: Аполлон і Діоніс, Стоя і Епікур, Спарта і Афіни, сенат і плебс, трибунат і патриціат. Під Каннами в особі Ганнібала епікурейський еллінізм боровся з стоїчним сенаторським Римом. […] Так само нашу визначає і визначатиме до кінця часів один і той же конфлікт фаустівської душі: суперечність між готикою та ренесансом, Потсдамом і Версалем, Кантом і Руссо, соціалізмом і анархізмом.

Прусська ідея – це відчуття життя, інстинкт, неможливість чинити інакше, це сукупність душевних, духовних, і, нарешті, навіть пов’язаних із ними тілесних властивостей, що з прадавніх часів стали ознаками раси, зокрема для найкращих та найвизначніших її представників. […]

Глибоке значення може мати в Німеччині лише соціалізм в тому чи іншому розумінні. Лібералізм – прерогатива простаків. Він пашталакає про те, чого не в змозі здійснити. Ми створені такими, ми не можемо бути англійцями, а лише карикатурами на англійців, і ми доволі часто були ними. Кожен за себе – це по-англійськи; всі за всіх – це по-прусськи. Лібералізм же означає: держава сама по собі, і кожен сам по собі. Це формула, за якою жити неможливо. […]

Щоби подолати природжену людську лінь – прусська соціалістична етика вчить, що у житті справа не в щасті, а у виконанні свого обов’язку, в праці. Англійська капіталістична етика стверджує: стань багатим, тоді тобі не треба буде працювати. В першій формулі закладена ідея соціалізму в її глибинному значенні: воля до влади, боротьба за щастя не окремих осіб, а спільноти. Фрідріх Вільгельм І, а не Маркс, був у цьому сенсі першим свідомим соціалістом. Від нього, як того, хто показав особистий приклад, йде цей світовий рух. Кант сформулював його в своєму категоричному імперативі. […] Заробітна плата чиновників та офіцерів з часів Фрідріха Вільгельма І сміховинно мала порівняно з сумами, які в Англії дали б можливість зараховувати себе до середнього класу. Тим не менше, в нас працювали добросовісніше, самовідданіше, чесніше. Чин давався, як нагорода. […]

Тут проступає, врешті-решт, глибинно етичний сенс гасел: капіталізм і соціалізм. Це два устрої людських взаємин, заснованих один на багатстві, а другий на авторитеті; порядок, який досягається шляхом вільної боротьби за успіх, і порядок, встановлений законодавством. Для справжнього англійця підкорятися наказам незаможної людини так само неможливо, як і для справжнього пруссака схилятися перед самим лише багатством. […]

На даний час позначається тенденція передачі широких господарських сфер, не пристосованих до спекуляції, в руки уряду уявної держави, на зразок шахт і залізниць, але при цьому непомітно зберігається можливість перетворювати цей уряд за допомогою демократичних форм парламентаризму, тобто шляхом оплати виборів і газет, вербуючи таким чином виборців і читачів, – у виконавчий орган для ведення приватних справ. В цьому полягає жахлива загроза поневолення світу торгашами. Їх знаряддям зараз є Ліга націй, тобто система народів, які користуються “самоврядуванням” англійського типу. Насправді це система провінцій, населення яких експлуатується олігархією торгівців за допомогою куплених парламентів і законів. […]

Цю систему при її виникненні осягнув Маркс, і проти неї скерована вся ненависть його критики сучасного суспільства. Він хоче знищити це англійське поняття всемогутньої приватної власності, але знову ж таки нічого не може сформулювати, окрім заперечення: експропріація експропріаторів, грабунок грабіжників. І все ж у цьому антианглійському принципі міститься прусський: при збереженні повної чисто німецької поваги до приватної власності, надати її потугу не окремій особі, а спільноті, державі. Це і називається соціалізацією. […] Соціалізація не означає передачі власності державі шляхом відчуження чи крадіжки. Вона взагалі не є питанням власності, а питанням техніки управління.

Якщо прийняти, що соціалізм, усвідомлений етично, а не економічно, є саме тим світовідчуттям, яке від імені всіх запроваджує власну думку, тоді ми всі без виключення є соціалістами, незалежно від того, чи усвідомлюємо і прагнемо цього. Навіть Ніцше, палкий супротивник будь-якої “стадної моралі”, не здатен обмежити в античному сенсі свій порив власним “я”. Він думає виключно про “людство”. Він нападає на кожного, хто мислить інакше. Для Епікура ж було цілком однаково, що думали і робили інші. Перетворення всього людства – на це він не витратив жодної думки. […] Але весь Заратустра – нібито по той бік добра і зла – дихає скорботою з приводу того, що люди не такі, якими він їх хоче бачити, і глибокою, зовсім не античною пристрастю покласти своє життя за їх вдосконалення – звичайно, у власному, єдиному сенсі. І саме ця спільна переоцінка є етичним монотеїзмом, є соціалізмом. Всі, хто хоче покращити світ – є соціалістами. […] Соціалізм – у вищому, а не банальному сенсі – як і все фаустівське, є ідеалом, що виключає інші ідеали, і зобов’язаний своєю популярністю лише непорозумінню (поширеному навіть серед його провідників), зокрема, нібито він є сукупністю прав, а не обов’язків, усуненням, а не загостренням кантівського імперативу, послабленням, а не вищим напруженням енергії керівництва. Тривіальні зовнішні тенденції піклування, добробуту, “свободи”, гуманності та щастя більшості містять лише негативний бік ідеї, у повній протилежності до античного епікуреїзму, для якого стан блаженства був фактично ядром і сумою всієї етики […]. Ніцше – також […] соціаліст, трудівник. Він сам не залишає з цього приводу жодних сумнівів.

Звернімося знову до соціалізму, як фаустівського прикладу цивілізованої, інтелектуальної та логізованої етики, що відкидає долю та утверджує причинність. Те, що кажуть про нього друзі та вороги, нібито він, відповідно до однієї думки, є образом майбутнього, або ж, згідно іншої, ознакою занепаду, є однаковою мірою правильним. Ми всі несвідомі соціалісти. Ми плекаємо його в собі, як світовідчуття, хочемо ми цього, чи ні. І навіть опір йому має його ж форму.

Ніцше також був соціалістом, не знаючи цього. Не його бойові гасла, а його інстинкти були соціалістичними, імперативними, практичними, спрямованими на фізіологічний “порятунок людства”, про що ніколи не думали Кант і Ґьоте. Матеріалізм, соціалізм і дарвінізм розрізняються лише штучним і зовнішнім чином.

Соціалізм – всупереч зовнішнім ілюзіям – зовсім не є системою милосердя, гуманності, миру та турботи – це система волі до влади. Все інше – самообман. Мета соціалізму цілковито імперіалістична: добробут в експансивному сенсі, але не хворобливих людей, а життєдіяльних, яким прагнуть дати свободу дії, всупереч спротиву власності, народження та традиції. Мораль почуттів, мораль, побудована на користі, ніколи не була у нас спадковим інстинктом, навіть якщо самі носії цього інстинкту думають інакше. На чолі моральної сучасності слід поставити Канта, в даному випадку учня Руссо, та його етику, що відкидає мотиви співчуття і різко карбує настанову: “чини так, щоби…”. Будь-яка етика в такому стилі є виразом волі до нескінченності, а ця воля вимагає подолання моменту, подолання наявності, подолання переднього плану життя […]. Стоїк приймає світ, яким він є. Соціаліст прагне організувати його з боку форми та змісту, переробити, наповнити своїм духом. Стоїк пристосовується. Соціаліст наказує. Весь світ повинен прийняти форми його свідомості – так можна перекласти ідеї “Критики чистого розуму” мовою етики. Ось кінцевий сенс категоричного імперативу, який соціалізм застосовує до політики соціального та господарського життя: чини так, ніби принципи твоєї діяльності повинні стати за посередництвом твоєї волі всезагальними законами природи.

Сенс соціалізму в тому, що над життям панує службове становище, яке здобувається наполегливістю та здібностями, а не різниця між бідними та багатими. Такою є наша свобода, свобода від економічного свавілля приватних осіб.

Я прагну того, щоби ніхто народжений за здібностями віддавати накази не залишався внизу, і щоб ніхто не наказував з тих, хто не має до цього здібностей. Соціалізм означає не бажання, а вміння здійснювати. Вирішальною є не цінність намірів, а міра досягнень. Я звертаюсь до юнацтва. Я звертаюсь до всіх, в кого міцні м’язи та гаряча кров у жилах. Виховайте себе самі! Станьте чоловіками! Нам не потрібні більше ідеологи, ми не потребуємо розмов про освіту, світове громадянство та духовну місію німців. Нам потрібна твердість, нам потрібен мужній скепсис, нам потрібен клас вищих соціалістичних натур. Ще раз повторюю: соціалізм означає владу, владу і ще раз владу. Плани і задуми – ніщо без влади. Дорога до влади передбачена: краща частина німецького робітничого класу об’єднується з кращими носіями старопрусського державного інстинкту у взаємній рішучості заснувати строго соціалістичну державу, – здійснити демократизацію в прусському сенсі; вони спаяні єдиним почуттям обов’язку, свідомістю великого завдання, волею до покори, щоби наказувати, готовністю померти , щоби перемогти, силою принести які завгодно жертви, щоби здійснити те, для чого ми народились, щоби утвердити те, чим ми є, чого без нас не могло би бути.

Ми соціалісти. Ми не хотіли б бути ними марно.

1920

Компіляція на основі матеріалів другого тому праці “Присмерк Європи” (1918 – 1922) та ессе “Прусська ідея і соціалізм” (1920).

Про автора: Освальд Шпенглер (1880 – 1936) – видатний німецький філософ, представник течії “філософії життя”, автор однієї з найвизначніших філософсько-історичних концепцій ХХ століття. Духовний батько першої хвилі “консервативної революції” в Німеччині.

Версія для друку Версія для друку

Відгуків: 15

 1. БІЛИЙ:

  Ось ми нарешті і дочекалися,і на “Ватрі” з*явилися праці, без перебільшення найкращого німецького філософа 20 століття! Уривки просто чудові! Надзвичайно цікаве порівняння англійського ліберального духу з німецьким- соціалістичним і нам,- українцям, без сумніву ближчий соціалізм у його справжній суті! Гадаю, Шпенглер не надто заперечував би проти того, щоб скромні українські соціал-націоналісти, взяли на озброєння його глибокі думки, в час коли його співвітчизники не надто часто згадують свого генія! “Ватра” – клас, Шпенглер – класика!!!

 2. Спокій:

  “Соціалізм – всупереч зовнішнім ілюзіям – зовсім не є системою милосердя, гуманності, миру та турботи – це система волі до влади.”
  Цілком погоджуюся. Як на мене, соціалізм (воля до влади)на національній основі – це гармонія. Націоналізм на соціалістичній (владній) основі, межує з поняттям політичної нації, коли національне не головне, головне -влада.
  Відтак перекручення первинності соціал-націоналізм із націонал-соціалізму спотворює ідею впринципі.

 3. БІЛИЙ:

  2 Спокій Нічого страшного у т.з. “перекручуванні” поняттями “соціал” та “націонал” немає, адже перед німецькими націоналістами стояло завдання націоналізувати соціалізм, тобто звільнити його від Маркса, нам же сучасним українським соціал-націоналістам необхідно соціалізувати націоналізм – тобто підставити його під сучасні реалії, враховуючи засилля олігархічного капіталу. Тому ми соціал-націоналісти. Ми не хотіли б бути ними марно.

 4. Василь:

  2БІЛИЙ

  абсолютно вірно! зробити націоналізм соціалістичним – це наше завдання.

 5. Спокій:

  А моє завдання – відстояти аристократизм у націоналізмі, в часі, коли його “роблять соціалістичним”. Питання національної честі і гідності завжди домінувало над шлунково-роздатковими ідеологіями, в тому числі і соціалістичними.

 6. Нахтігаль:

  А оскільки кожному — своє, то побажаємо всім успіхів у виконанні того, що вони окреслюють як своє завдання.

 7. Василь:

  2Спокій

  Саме тому ми і хочемо соціалістичний націоналізм, бо в класовому суспільстві національна честь і гідність знаходяться в придушеному і збоченому стані. Яка може бути насправді національна гідність і честь якщо існує огидне явище експлуатації, коли одні українці визискують інших українців?

  Дійсна аристократія (правління кращих в інтересах народу) можлива лише в умовах соціалізму. Капіталізм – це лише олігархія, протилежність аристократії.

 8. БІЛИЙ:

  Виявляється, творіння одного з основоположників консервативної революції Освальда Шпенглера це “шлунково-роздаткова ідеологія”, і єдиний хто нас може захистити від гидкого соціалізму, – це вартовий аристократизму, та останній оплот національної честі і гідності – пан Спокій! А якщо серйозно, то аристократизм в соціал-націоналізмі розуміється як органічна його складова і не потребує зайвих обговорень, а от такі упередження перед соціалізмом є ознакою якоїсь фобії. Читайте “Ватру” – знайдете усі відповіді!!!

 9. Лазур:

  Мені стаття сподобалась не дивлячись на те, що я не люблю соціалізм (в якій завгодно формі).

 10. Буревій:

  Чудова стаття

 11. ВітерЗмін:

  Осваль Шпенглер написав ще гарну ідеологічну працю “Прусачество і соціалізм”, подібно як у цій статті – доводить хибність марксизму в його бажанні протиставити одні класи іншим (класову боротьбу). Явищу “класової боротьби” Шпенглер протиставляє єдність усіх соціальних прошарків германського суспільства, (класів) з метою побудови справедливого ладу у націонал соціалістичній державі. Цей опис рясніє прикладами з минулого прусського способу життя, коли більш заможні суспільні верстви за честь мали допомогти менш заможним. Це все він пояснює ментальністю германських арійських народів, відповідно справедливість і соціалізм є покликом крові.
  Можу стверджувати, що ці риси завжди були характерні і українському народу. Але особисто я не пам’ятаю щоб хтось з класиків соціального націоналізму колись виступав проти класів, як таких. На деяких, так розумію, ваших сайтах пишеться, що ви виступаєте за побудову «безкласового суспільства», хоча цей постулат є чисто «марксистським». Отже хотілось би почути пояснення вашого розуміння «безкласового суспільства»?

 12. Вітовський:

  Мені теж дико цікаво почути дану відповідь.

 13. Юрій:

  Білому і Василю – щиро дякую, сподобалося:
  -“нам же сучасним українським соціал-націоналістам необхідно соціалізувати націоналізм – тобто підставити його під сучасні реалії, враховуючи засилля олігархічного капіталу. Тому ми соціал-націоналісти. Ми не хотіли б бути ними марно”;
  -“абсолютно вірно! зробити націоналізм соціалістичним – це наше завдання”…
  Але практично зробити це буде дуже важко, тільки через докорінний злам всього, що за 20 років в Україні побудували олігархи і чиновництво. Хоча допоможе те, що чим далі – тим більше система, коли вузька група людей відбирає у всіх інших можливість нормально жити, демонструє свою нежиттєздатність.

 14. Влад:

  Не можна підтримувати експлуатацію і обкрадання власного народу, домінування матерії над духом, владу грошей і цілі буття як звичайне потреблядство, а потім казати що ти дбаєш про націю. Такого не буває. Нація повинна жити, а не животіти. Соціалізм і націоналізм не можна роз’єднати. Якщо ти не соціаліст, то ти не націоналіст. Ти посміховисько.

 15. Влад:

  Безкласове суспільство – це суспільство в якому відсутні протилежні класи: експлуатовані і експлуататори, привілейовані і пригноблені. Це суспільство без злиднів і без олігархів.

Залишити відгук
 
Хмарка тем
cтецько ідея нації інша європа бандера бойко геббельс друга світова коновалець липа маланюк мартинець міхновський наші нахтігаль оун ольжич онацький паволіні пеленський розбудова нації розенберг рьом снпу соціал-націоналізм сціборський січові стрільці теліга чин шпенглер штикало штрассер юнгер агітпроп антисистемна партія більшовизм ван ден брук герої журналістика класики консервативна революція культура марат мистецтво націонал-соціалізм націоналізм неофашизм ностальгія першоджерела протестний рух путч революційний націонал-соціалізм революція регіоналізм релігія робесп'єр соціал-націоналіст соціальність соціалізм теорія третій шлях український погляд фашизм футурологія штурмовики історія
Ватра, 1933-2018

Матеріали сайту є вільні для розповсюдження за умови посилання (для мережевих ресурсів - гіперпосилання) на джерело: www.vatra.cc

Електронна скринька редактора: redaktor [з] vatra.cc

Експорт (RSS): дописи та відгуки

Календар
Січень 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
« Бер    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031